Nybyggnad av bodstadsrättslägenheter, Kv Anisen.
Uppdragsgivare: NCC bostad