Projekt: Nybyggnad av centrallager och kontor, ca 110 000 m2, i Eskilstuna
Uppdrag: Projektledning, grundkonstruktion, KA
Beställare: Coop och TAB (Tommy Allström Byggproduktion)