DHL, Mosås. Nybyggnad av lager.
Uppdragsgivare: DHL och NCC