Projekt: Om- och tillbyggnad av grundskola i Linköping.

Uppdragsgivare: IBAB