Kopparbergs bryggeri, tillbyggnad av hall 4
Uppdragsgivare: Kopparbergs bryggeri