Nybyggnad av bostadsrättslägenheter, Kv Flygaren.
Uppdragsgivare: NCC Bostad