Nybyggnad av bodstadsrättslägenheter, Kv Gurkörten.
Beställare: NCC bostad