Projekt: Nybyggnad av kontor (huvudkontor för ÖBO), bostäder och kommersiella lokaler
Uppdrag: Konstruktion
Beställare: NA-Bygg AB (för ÖBO)