Nybyggnad av lägenheter för seniorboende, Kv Stenen.
Uppdragsgivare: Consila AB