Rikstäckande projektering av livsmedelsbutiker.
Uppdragsgivare: LIDL