Projekt: Nybyggnad för reservkraftaggregat, Ekerö kommun.

Uppdragsgivare: PrefabConstructioner i Getinge AB