Projekt: Nybyggnad av centrallager och kontor, ca 30 000 m2, i Norrköping
Uppdrag: Projektledning, A-projektering, grundkonstruktion, brandprojektering, energiberäkning, KA
Beställare: Wilfast