Projekt: Nybyggnad av fjällhotell i Stöten
Uppdrag: Konstruktion
Beställare: NA-Bygg