Projekt: Nybyggnation av terminal och kontor, ca 7500 m2, i Örebro
Uppdrag: Projektledning, projektering av: A, grundkonstruktion, brand, energi samt KA
Beställare: Närkefrakt