Projekt: Jodacon har fått uppdraget som huvudkonstruktör i detta projekt. Katrineholms Kommun är beställare och Tegelstaden Bygg AB är entreprenör i denna samverkansentreprenad där en ny skola och idrottshall ska projekteras.

Beställare: Katrineholms Kommun