Projekt: På uppdrag av Sörmländska Bygg- & Betong AB tar vi fram pål- och grundkonstruktioner till detta projekt.