Projekt: Nybyggnad av Riksutställningar & Riksantikvarieämbetet på Gotland.

Uppdragsgivare: AB Strängbetong