Projekt: Nybyggnation av  50 lägenheter fördelat på tre huskroppar; LSS-boende och bostadsrätter med parkeringsgarage där Botrygg är vår beställare. Jodacons uppdrag är att som huvudkonstruktör ta fram konstruktionsritningar och prefab-underlag till detta projekt.

Beställare: Botrygg