Projekt: Om- & tillbyggnad av industrilokaler.

Beställare: Peab är Totalentreprenör