Nybyggnad av lager för Swedol Förvaltning AB
Uppdragsgivare: Kulog AB