Projekt: Tillbyggnad av logistikcenter, ca 28 000 m2, i Örebro
Uppdrag: Projektledning, projektering av: A, K, brand, el, energi, samt KA
Beställare: Swedol