Projekt: Om- och tillbyggnad på Universitet Sjukhuset i Örebro.

Uppdragsgivare: Kynningsrud Prefab AB