Nybyggnad av lager för Svenska Volkswagen 37 000 m²
Uppdragsgivare: NCC