Våra tjänster

Tjänster

Vi erbjuder en bred flora av tjänster inom byggprojektering och projektledning.

 

Några exempel på tjänster:

Projekt- och byggledning

Certifierad kontrollansvarig enligt PBL

3D-illustrationer

Arkitektonisk utformning

El-projektering

Konstruktionsberäkningar och konstruktionsritningar

Rums- och byggnadsbeskrivningar

Tillgänglighetsutredningar

Kostnadskalkyler i projektets olika skeden.

Byggprojektering från bygglov till bygghandling/relationshandling.

Energiberäkningar (i VIP-Energy)

Brandskyddsprojektering

SP Certifierad