Våra tjänster

Tjänster

Vi arbetar med allmän byggprojektering och kan även tillhandahålla följande tjänster: kontrollansvarig, byggledning, projektledning, brandskyddsprojektering, tillgänglighetsutredningar och energiberäkningar. Med hjälp av vårt moderbolag och övriga dotterbolag kan vi även erbjuda tjänster så som: el-projektering och besiktningar.

 

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

Projekt- och Byggledning

Certifierad kontrollansvarig enligt PBL

3D- illustrationer i program som Revit

Byggnadsutformningar, arkitektoniska skisser m.m.

El-projektering

Konstruktionsberäkningar och konstruktionsritningar

Rums- och byggnadsbeskrivningar

Tillgänglighetsutredningar

Kostnadskalkyler i projektets olika skeden.

Byggprojektering från bygglov till bygghandling/relationshandling.

Energiberäkningar i programmet VIP.

Brandskyddsdokumentationer. Certifierad Brandprojektör

SP Certifierad SBCS Certifierad