Våra tjänster

Tjänster

Vi arbetar med allmän byggprojektering och kan även tillhandahålla följande tjänster: kontrollansvarig, byggledning, projektledning, brandskyddsprojektering, tillgänglighetsutredningar och energiberäkningar. Med hjälp av vårt moderbolag och övriga dotterbolag kan vi även erbjuda tjänster så som: el-projektering och besiktningar.

 

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

Projekt- och Byggledning
Certifierad kontrollansvarig enligt PBL
3D- illustrationer i program som Revit
Byggnadsutformningar, arkitektoniska skisser m.m.
El-projektering
Konstruktionsberäkningar och konstruktionsritningar
Rums- och byggnadsbeskrivningar
Tillgänglighetsutredningar
Kostnadskalkyler i projektets olika skeden.
Byggprojektering från bygglov till bygghandling/relationshandling.
Energiberäkningar i programmet VIP.
Brandskyddsdokumentationer. Certifierad Brandprojektör

SP Certifierad