Våra tjänster

Tjänster

Vi erbjuder en bred flora av tjänster inom byggprojektering och projektledning.

 

Några exempel på tjänster:

Projekt- och byggledning

Projektering inom bygg, brand, el, arkitekt och tillgänglighet m.m.

3D-illustrationer

Arkitektonisk utformning

Certifierad kontrollansvarig enligt PBL

Konstruktionsberäkningar och konstruktionsritningar

Rums- och byggnadsbeskrivningar

Eftermarknadstjänster

Kostnadskalkyler i projektets olika skeden.

Byggprojektering från bygglov till bygghandling/relationshandling.

Energiberäkningar (i VIP-Energy)

Projekteringsledning

SP Certifierad