Byggstatik fördjupar samarbetet med Fire Safety Design AB

Efter flera år av framgångsrikt samarbete förstärker vi detta ytterligare genom att Örebro Byggstatik går in som delägare i FSD Mitt AB. Tillsammans tar vi ett tydligare steg mot den omgivande marknaden med en bred och tillgänglig kompetens.

Byggstatik-koncernen erbjuder kompetensförstärkning genom hela byggprocessen bland annat genom byggritningar, konstruktionsritningar, prefab-projektering, projektledning, mm. Via dotterbolaget Elstatik AB tillhandahålls el-, larm- och teleprojektering. Ett bra komplement till FSD:s kompetenser. Läs gärna mer på www.byggstatikab.se 

FSD bidrar till ett säkrare samhälle. Med nytänkande, erfarenhet och engagemang levererar vi hållbara och trygga lösningar. Läs mer om vad Fire Safety Design har att erbjuda på www.fsd.se 

Byggstatik och Fire Safety Design ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Similar Posts