Cad & Konstruktion byter namn

Cad & Konstruktion har sedan många år varit en del av Byggstatik-koncernen. Nu har vi gjort det tydligare och enklare för våra kunder då Cad & konstruktion från den 1 januari 2019 bytt namn till Byggstatik.

Det är bara namnet vi ändrar, i övrigt kommer alla att känna igen sig – samma engagemang och ambition att leverera hög kvalitet och service.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under det nya namnet!

Similar Posts