Jodacon Engineering AB blir en del av Byggstatik-koncernen

Jodacon Engineering AB i Katrineholm gick den 1 september samman med Byggstatik, som sedan tidigare finns i Örebro, Motala och Norrköping.

”Med Byggstatik i ryggen ser vi stora möjligheter att snabbare öka både tillväxten och kompetensen i bolaget! Vi vet redan sedan tidigare att vi har väldigt likartade värderingar och företagskultur. I och med denna fusion av bolagen får vi ännu bättre utgångsläge att konkurrera i respektive region och i större upphandlingar!”
Johan Öberg, VD Jodacon Engineering AB 

”Jodacon Engineering AB passar perfekt in i Byggstatik-koncernen. Våra kompetenser och vår marknad sammanfaller på ett naturligt sätt. Vi är båda små företag med stort fokus på kundnyttan och en hög servicenivå. Tillsammans blir vi ännu starkare och kan öka vår närvaro i Södermanland och Östergötland, och även lyfta blicken mot nya spännande marknader”.
Mats Eriksson VD Örebro Byggstatik AB 

Företagen inleder nu ett arbete med att realisera alla fördelar som båda parter identifierat under processen. Jodacons nuvarande ägaren, Johan Öberg, fortsätter i sin roll som VD och har tillsammans med övriga medarbetare ett oförändrat fokus på kundnytta och personalutveckling.
För mer information, kontakta:
Mats Eriksson, Örebro Byggstatik AB, mats@byggstatikab.se, 070-565 24 12
Johan Öberg. Jodacon Engineering AB, johan.oberg@jodacon.se,  072-722 27 42

Similar Posts